Gå til innholdet

Arctic Emotion Services AS legger ned butikken og verkstedet i Sørkjosen

Det er med tungt hjerte at vi i Arctic Emotion Services AS nå kunngjør at vi har besluttet å legge ned vår butikk og verksted i Sørkjosen. Vi vil holde åpent ett stykke ut i desember, og starter opphørssalget allerede nå.

Arctic Emotion Services AS ble etablert i juni 2020 og startet med en idé om å drive med service og reparasjoner på landbruks-, hage- og parkutstyr. Driverne var allerede da engasjert i landbruket og hadde mye gammelt utstyr som trengte både vedlikehold og reparasjoner. Vi oppdaget at det var vanskelig å få tak i festemateriell og reservedeler, og tenkte at dette er noe flere må ha utfordringer med. Og slik ble Arctic Emotion Services AS etablert. Arctic Emotion Services AS etablerte flere forhandleravtaler og vi så etter hvert at vi hadde produkter i vårt sortiment som traff bredere enn bare  landbruket, og vi bestemte  oss da  å etablere en butikk sentralt i Sørkjosen. Butikken åpnet i mars 2021.

Butikken ble i starten både populær og et tilbud som ble ønsket velkommen i bygda. Etterhvert kom flere produktkategorier inn i sortimentet og Arctic Emotion Services AS har levert alt fra tilhengere, gressklippere og snøfresere til bolter, kompressorer, turutstyr og caravanustyr. Mye av varene vi har hatt i sortimentet og butikk var veldig sesongbetont og vi måtte ha flere ben å stå på om butikken skulle klare seg. Samtidig følte undertegnede at butikken dro i en retning hvor enn begynte å miste identitet. Vi tok noen grep og justerte vårt sortiment, og fikk inn en forhandleravtale med Ariens - noe som var kjærkommet og en suksess i seg selv. Dette var naturlignok enda et sesongbetont produkt og ville i utgangspunktet ikke gjøre helårsdrift av butikk forsvarlig, men vi klarte oss.

I juni 2022 kjøpte eierne av Arctic Emotion Services AS et melkebruk på Svartfoss i Reisadalen og utvidet dermed engasjementet innenfor landbruket fra et hobbybasert sauehold til å gå "all in"  i en profesjonell næringsvirksomhet med melkeproduksjon og sauehold. Melkeproduksjon er i seg selv ganske resurs- og tidskrevende, noe som har medført begrensede ressurser til å drifte Arctic Emotion Services AS. Vi mener fortsatt at bedriften har livets rett og har søkt løsninger for å finne medeiere til virksomheten eller noen som ønsket å drive butikken videre, dessverre uten å lykkes. Tidsknappheten som oppsto i forbindelse med oppstart av melkeproduksjonen, førte videre til at åpningstidene har vært justert flere ganger den siste perioden, og har følgelig resultert i både lavere besøkstall, som igjen har ført til omsetningssvikt. Hensynet til dyrene på gården vil alltid gå i første rekke og må derfor prioriteres fremfor butikken i Sørkjosen. 

Situasjonen er uholdbar og vi har med tungt hjerte besluttet å stenge butikk og verksted i Sørkjosen. Vi jobber nå med å få overført sentrale forhandleravtaler til andre virksomheter i Nordreisa slik at tilbudet som vi tilførte markedet ikke opphører. Vi har god dialog med potensielle virksomheter som ønsker å overta deler av sortimentet vårt. Hva angår selskapet vårt - Arctic Emotion Services AS, så har vi en tanke om å beholde selskapet, men rykke tilbake til start. Mye av sortimentet vårt blir faset ut, og nettbutikken blir ombygd til å treffe det som en gang var ideen og kjernen bak selskapet. Vi vil også beholde et lite sortiment av landbruksrelevant utstyr og forbruksartikler for salg fra vårt gårdsbruk på Svartfoss.

Vi vil takke for alle som har fulgt oss på vår reise, har handlet hos oss og vært med på å skape en etterspørsel der vi fant et tomrom å fylle. Dere har vært unike! Til slutt ønsker jeg å oppfordre lokalbefolkningen og lokale næringsvirksomheter om å handle lokalt.      Lokalt næringsliv er en av de største drivkreftene for vekst med ringvirkninger for alle innbyggere i hele kommunen, så "Om du vil ha lokale butikker i morgen, så bruk dem i dag!"

Kjetil Viklund
Arctic Emotion Services AS

Adresse
Svartfossveien 228, 9154 Storslett
Telefon
92464488
E-postadresse
post@arcticemotions.no
Foretaksregisteret
925 269 476
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business