Vi legger ned vår butikk i Sørkjosen, og kjører dermed opphørssalg på alt vi har inne i butikk.
Les mer om nedleggelsen i vår blogg